Projekt szkoleniowy #coztymIT?! to gwarancja zdobytej i przećwiczonej w praktyce wiedzy oraz budowanie świadomości, kiedy i w jaki sposób dane zagadnienia, techniki oraz praktyki powinny być zastosowane. 

Profesjonalizm w IT to umiejętne, świadome i odpowiedzialne podejmowanie decyzji a poniższe warsztaty zostały przygotowane tak aby maksymalnie w takich decyzjach pomóc. 

Istotą dostarczania oprogramowania zgodnego z potrzebami klientów jest zrozumienie jak działa biznes oraz…

Umiejętność wypracowania wspólnego języka między deweloperami, biznesem, ekspertami domenowymi daje możliwość szybszej realizacji projektów.

Umiejętność opisania operacji biznesowych za pomocą jasno zdefiniowanych struktur wpływa na lepszą czytelność kodu…

Ograniczenie wynikające ze struktur bazodanowych oraz nieprawidłowa interpretacja normalizacji bazodanowej ogranicza…

Coraz bardziej powszechna metoda warsztatowa pozwalająca na strategiczne oraz taktyczne podejście do projektowania…

Nowoczesne systemy wymagają podejścia do wytwarzania z silnie wydzielonymi kontekstami swojego działania. Umiejętność przekształcania dojrzałych…

Umiejętność dobierania elementów architektury do charakterystyki systemu czy modułu jest niezwykle ważnym działaniem i utrz…

Umiejętność zaplanowania realizacji technicznej nowego projektu lub kolejnego etapu obecnego, może znacząco wpłynąć na szybkość realizacji oraz…

Tworzenie wycen jest nieodzowną częścią pracy w IT. Stworzenie rzetelnej wyceny pozwoli dobrać odpowiednie zasoby do…

Coraz więcej działających obecnie systemów wymaga odświeżenia z różnych powodów. Jest wiele argumentów przemawiających za podjęciem działań …

Prawidłowo dobrane narzędzia deweloperskie, metodyki jak i architektura na danym etapie projektu jest kluczowym aspektem realizac…